Udskriv

Lånte fjer og spildte penge

.

Af Peder Wang Hansen, formand for Farum Svømmeklub

Så synger valgkampen på sidste vers, og i morgen skal krydset sættes.

Idrætsområdet har stort set været usynligt i valgkampen fraset vælgermødet indkaldt af Furesø Idrætsråd for tre uger siden. Mødets reelle formål – at høre hvad de enkelte kandidater og partier står for, hvad idrætspolitikken angår – druknede helt og aldeles i en diskussion om regulering af medlemstilskuddet til foreningerne. Det var måske meget bekvemt for de fleste af kandidaterne, for også dette møde afslørede – ligesom den forgangne valgperiode har gjort det – et reelt fravær af interesse for og indsigt i idrættens muligheder i kommunen hos flertallet i byrådet. Området har stået på stand-by de sidste fire år.

På mødet henviste flere kandidater til en nyligt offentliggjort undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) om idrættens vilkår i landets kommuner. Man brystede sig af en 10. plads, men glemte at fortælle om baggrunden for denne placering. Læser man rapporten, så ser man, at placeringen skyldes fordums tiders massive investering i kommunale idrætsanlæg samt den store medlemsbase i foreningslivet, som faciliteterne resulterer i.

Kandidaterne bag det nuværende flertal i byrådet har alle fraset én (der desværre nu stopper) ikke bidraget med noget af reel idrætspolitisk betydning. I valgkampen pynter man sig således med lånte fjer, når man henviser til placeringen i DIF’s undersøgelse. Borgmesteren udtalte på mødet en målsætning om, at Furesø Kommune i 2017 skal være Årets Idrætskommune. Det kræver, at det kommende byråd tager skeen i den anden hånd og interesserer sig for idrætten og aktivt tager kontakt til foreningslivet og inddrager de mange frivillige, der ulønnet yder en kæmpe indsats i kommunen.

Rapporten fra DIF viser, at medlemstallet i foreningerne i Furesø Kommune er stagneret i de forgangne fire år, og at man, hvad de frivillige angår (antal pr. medlem og indbygger samt evnen til at rekruttere nye), ligger og roder nede i bunden på en 77. plads. Dette er et klart symptom på den manglende politik på idrætsområdet, som flertallet i byrådet har stået for, de sidste fire år.

Det er ikke et spørgsmål om at bruge flere penge på idrætsområdet – tværtimod! Man skal føre en aktiv idrætspolitik for at få det bedste ud af de forhåndenværende faciliteter, både hvad bredden og eliten angår. De mange millioner af kroner, der er gået til opførelse og går til drift af de meget fine faciliteter, der er i Furesø Kommune, skal bruges bedst muligt – ellers spilder man skattekronerne. Andre kommuner i landet har vist vejen på dette område. Det kan Furesø Kommune også, hvis det kommende byråd indgår i et samarbejde med foreningslivet om at udvikle brugen af kommunens faciliteter til glæde og gavn for kommunens borgere i alle aldre.

Skal der ske en ændring, skal der nye kræfter til. De forgangne fire år har vist, at kandidaterne bag det nuværende flertal i byrådet ikke har evnet at løfte opgaven på idrætsområdet. Vi har som forening ingen holdning til, om Furesø Kommune skal have en rød eller blå regering de næste fire år. Vi opfordrer alene til, at man på tværs af partier sætter kryds ved en kandidat, der også kan og vil interessere sig for idrætten og udvise det politiske lederskab, der skal til for at få udviklingen på dette område tilbage på sporet. Det kan være, man skal et stykke ned på listen for at finde egnede kandidater. Vi opfordrer samtidig det kommende byråd til at adskille idræt fra kultur og fritid, så medlemmerne i et kommende idrætsudvalg har den fornødne interesse og indsigt i idrættens vilkår og muligheder.

Brug din stemme, så også idrætten udvikles bedst muligt i de kommende fire år, og så skattekronerne på området udnyttes bedst muligt.