Udskriv

Opfølgning på artikel

Skrevet af Peder Wang Hansen .

Næste gang vi som klubber mødes med unionen, vil vi igen blive mødt med kommentaren, at vi ikke skal diskutere NTC-trænerens gøren og laden i pressen.

Hertil er svaret: Når vi bliver angrebet i pressen, så svarer vi igen i pressen!

 

NTC-trænerens gentagne negative udtalelser om dansk svømning og de aktive hører hverken hjemme i pressen eller noget andet sted. Denne fremturen og udadprojiceren virker kronisk og løses ikke ved, at man fra unionens side igen forsøger at bortforklare og udstede mundkurv. Dansk svømning har i over fire år haft fornøjelsen af Paulus Wildeboers attitude og holdninger. Den ledelsesmæssige udfordring med disse er derfor ikke af ny dato - man har haft lang tid til at komme op i gear i forhold til denne, uden at man fra unionens side har vist, at man er opgaven voksen.

Har man som udefra kommende forslag til forbedringer (hvad man forhåbentlig har!) af det eksisterende, så er vejen til at føre disse ud i livet, at gå til sin egen ledelse og dernæst samlet til klubberne for konstruktivt at diskutere udfordringer og muligheder samt tiltag og strukturer til imødekommelse/udnyttelse af disse. En sådan tilgang er ledelse på et helt elementært plan, og forløbet indtil nu bevidner da også den helt grundlæggende udfordring for dansk svømning: En fundamental mangel på basale ledelsesmæssige kompetencer hos unionen.

Som i alle andre organisatoriske sammenhænge - det være sig i private eller offentlige virksomheder - så behøver man også her, når man ser noget, der ikke fungerer på ét niveau, bare at læne nakken tilbage og betragte, hvad der foregår på niveauet over, for at finde forklaringen. På denne måde havner man i dette tilfældet til sidst helt i toppen hos bestyrelsen, hvis ansvar det til syvende og sidst er, at der også i en paraplyorganisation som Dansk Svømmeunion forefindes den ledelsesmæssige kompetence, der skal til at løse den grundlæggende opgave: At udvikle sporten bedst muligt, både hvad bredden og eliten angår. Beslutningen om bibeholdelse af NTC og dennes træner er bare ét blandt mange elementer i denne opgave.

Det nytter ikke noget at drive en paraplyorganisation med næsten 150.000 aktive efter samme principper og med et ledelsesmæssigt ambitionsniveau som i de enkelte frivillige foreninger. Det kræver en langt højere grad af professionalisering, hvad de ledelsesmæssige kompetencer angår. Vi kan som medlemmer med rette forvente, at disse kompetencer tilvejebringes. Det er bestyrelsens opgave, at dette sker - enten gennem sparring og udvikling af den eksisterende organisation eller ved justering af denne.

Vi skal gentage, som vi har udtalt det til pressen, at dette ikke er at opfatte som et personangreb på nogen, men en opfordring til at man løser den ledelsesmæssige opgave, man har ansvaret for.

Peder Wang Hansen,
formand Farum Svømmeklub